هست را اگر قدر ندانی بایگانی - کافه تنهایی

هست را اگر قدر ندانی…

هست را اگر قدر ندانی

خیابان بارانی
“هست” را
اگر قدر ندانی
می شود
“بود”
و چه تلخ است
“هست” ی
که “بود” شود و
“دارم” ی که.. “داشتم”…

موضوع :

موضوعات

آخرین نوشته هاآخرین دیدگاه ها

طراحی و اجرا
تمامی حقوق محفوظ می باشد
آنلاین