دلنوشته بایگانی - کافه تنهایی

رفتن بهانه نمی خواهد …

رفتن بهانه نمی خواهد

رفتن بهانه نمی خواهد
رفتن بهانه نمی خواهد
بهانه های ماندن
که تمام شود
کافیست ..

دسته بندی : شعر و دلنوشته
موضوع :

فراموشـش کـن!

فراموشـش کـن

فراموشـش کـن
خداونـدا
از بچـگی بـه مـَن آموختنـد همـه را دوسـت بـدار
حـال کـه بـُزرگ شـده ام
وَ
کسـی را دوسـت مـی دارم
می گوینـد :
فراموشـش کـن

دسته بندی : مطالب عاشقانه
موضوع :

میگذرد …

عاشقانه

تنهــــــا چیــــــــزی که بایـد از زندگـــی آمــــوخت
فقــط یــک کلمـــــــه اسـت
“میگـــــــــــذرد”
امـــــا جان میگیرد تا بگـــــــذرد…

دسته بندی : مطالب عاشقانه
موضوع :

لبخند بی پایان …

لبخند عاشقانه

لبخند بی پایان

 

کاش دنیا
همان چند لحظه کوتاه
از لبخند تو بود
اما پیوسته!

 

( ارسال شده توسط مسعود خان محمدی )

دسته بندی : شعر و دلنوشته
موضوع :

یک مرد

یک مرد
مردانه که گریه کنی
کدام زن میخواهد آرومت کند
مردانه که بغض کنی
چه زنی توانایی آروم کردنتو داره
مرد که باشی نمای یک کوه رو داری
مغــــــــرور  غمــــــگین  تنـــــها

( ارسال شده توسط علیرضا عزیز )

دسته بندی : جملات زیبا
موضوع :

فردا بدون من

فردا بدون من

دیدی که سخــــت نیســـــت
تنها بدون مــــــــــن ؟
دیدی صبح می شود
شب ها بدون مـــــــــن
این نبض زندگی بــــــــی وقفه می زند
فرقی نمی کند
با مــــــن … بدون مــــــن
دیــــــروز گر چه ســـــــخت
امروزم  هم گذشت
طوری نمی شود
فردا بدون مــــــن

( ارسال شده توسط علیرضا عزیز )

دسته بندی : شعر و دلنوشته
موضوع :

از آغاز عالم تو را دوست دارم

زیباترین شعر قیصر امین پور

قیصر امین پور

من از عهد آدم تو را دوست دارم

از آغاز عالم تو را دوست دارم

چه شبها من و آسمان تا دم صبح

سرودیم نم نم: تو را دوست دارم

نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی!

من ای حس مبهم تو را دوست دارم

سلامی صمیمی تر از غم ندیدم

به اندازه ی غم تو را دوست دارم

بیا تا صدا از دل سنگ خیزد

بگوییم با هم: تو را دوست دارم

جهان یک دهان شد هم آواز با ما:

تو را دوست دارم، تو را دوست دارم

دسته بندی : شعر و دلنوشته
موضوع :

ای کاش

ای کاش
کاش می شد سرنوشت خویش را از سر نوشت

کاش می شد اندکی از تاریخ را بهتر نوشت

کاش می شد پشت پا زد بر تمام زندگی

داستان عمر خود را گونه ای دیگر نوشت
دسته بندی : شعر و دلنوشته
موضوع :

موضوعات

بایگانی شمسیتقویم شمسی

دی ۱۳۹۶
ش ی د س چ پ ج
    اردیبهشت »
 123456789101112131415161718192021222324252627282930  
طراحی و اجرا
تمامی حقوق محفوظ می باشد